ลงทะเบียนสินค้า

บริษัท มาลิช (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทฯ รับประกันสินค้าเมื่อเกิดการขัดข้องเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน ทางบริษัทจะทำการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าบริการ ระยะเวลาที่รับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่สั่งซื้อ

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายอันเกิดเนื่องมาจากการใช้งานผิดวีธี, การดัดแปลงตัวเครื่อง, การใช้ไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน
  ทั้งอแดปเตอร์และคาร์ชาร์จ, การแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัท
 2. การใช้เครื่องด้วยความประมาท เช่น ตกหล่น, ถูกสารเคมีและทำของเหลวเข้าเครื่อง
 3. ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เซทกรวยต่อพ่วงภายนอก เนื่องจากกรณีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้บริโภค
 4. การรับประกันสินค้าจะเป็นโมฆะกรณีที่ผู้บริโภคไม่แจ้งลงทะเบียนเข้าระบบบริษัท
 5. การรับประกันสินค้าจะเป็นโมฆะกรณีที่ผู้บริโภคทำใบรับประกันสูญหาย
 6. การรับประกันสินค้าจะเป็นโมฆะกรณีที่ใบรับประกันมีการขีดฆ่าแก้ไข
 7. แบตเตอรี่รับประกันในกรณีที่ใช้งานไม่ได้เลยเท่านั้น ส่วนกรณีที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามอายุ
  การใช้งานไม่จัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
 8. ค่าจัดส่งเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อมและค่าจัดส่งเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้ว ผู้บริโภคเป็นผู้จ่าย
 9. กรณีขอรับเครื่องสำรองใช้บริษัทขอเรียกเก็บเงินมัดจำและจะได้รับเงินคืนเมื่อคืนเครื่องสำรองใช้
  ติดต่อซ่อมเครื่องได้ที่ไลน์ไอดี : @malimathailand เพจ : Malish Thailand โทรศัพท์ 086-7024373
  โปรดแสดงใบรับประกันทุกครั้งที่ส่งเครื่องซ่อม ใบรับประกันส่วนนี้ไม่ต้องส่งคืนบริษัท

 


 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเครื่องปั๊มนมภายใน 7 วัน หลังการซื้อสินค้าหรือการได้รับสินค้าหรือการใช้สินค้ากรณีซื้อก่อนคลอดและประกันเริ่มหลังคลอด
(ไม่รวมกับประกันหลังการขายที่คุณลูกค้าพึ่งได้รับที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางร้านค้าแจ้งไว้ในใบประกัน) คือ เครื่องปั๊มนมและอุปกรณ์ปั๊มนม (เช่น กรวยปั๊มนม ซิลิโคนกรวย ขวดนม ถ้วยรองน้ำนม ซิลิโคนกันย้อน วาล์ว ข้อต่อสายยาง ฝาปิดกันย้อน) ซึ่งเมื่อทางลูกค้าซื้อสินค้าจากทางร้านไปแล้ว

 1. เกิดการเสียหาย (การเสียหายนี้ไม่รวมถึงการกระทำที่เกิดจากตัวลูกค้าเอง) ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านและนำสินค้าดังกล่าวส่งให้ทางร้านตรวจสอบภายใน 7 วัน เพื่อขอเปลี่ยนหรือเคลมชิ้นใหม่ แต่ถ้าหลังจาก 7 วัน ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน หรือเคลมคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ผิดประเภทหรือใช้งานไม่ถูกต้อง เมื่อทางร้านได้รับแจ้งจากทางลูกค้าผู้ใช้งาน เกี่ยวกับกรณีที่สินค้ามีปัญหา (อันเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี ผิดประเภทหรือไม่ถูกต้องของทางลูกค้าเอง) ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. อุปกรณ์ปั๊มนมทุกชิ้น เมื่อสัมผัสกับเต้านมแล้ว ทางร้านค้าถือว่าเป็นการใช้งานของอุปกรณ์แล้ว ดังนั้นลูกค้าไม่สามารถขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงินในทุกกรณี
 4. เกี่ยวกับอุปกรณ์ปั๊มนม (กรวยปั๊มนม ซิลิโคนกรวย ขวดนม ถ้วยรองน้ำนม ซิลิโคนกันย้อน วาล์ว ข้อต่อสายยาง ฝาปิดกันย้อน ) หลังจากได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบทันทีก่อนการใช้งาน และหรือหลังจากได้รับสินค้า เมื่อสินค้ามีปัญหา ฃโปรดแจ้งทางร้านทันที (ไม่ควรเกิน 2 วันหลังจากได้รับสินค้าหรือหลังการใช้งานในกรณีซื้อเตรียมก่อนการคลอด) ทางร้านเปลี่ยนหรือเคลมอะไหล่ชิ้นใหม่ให้
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าหรือขอคืนเงินในทุกกรณีเป็นอันเนื่องมาจาก เครื่องปั๊มนมและอุปกรณ์ปั๊มนมนั้นถือได้ว่าเป็นของใช้ส่วนตัว ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง เมิ่อมีการใช้งานที่เกิดขึ้นแล้ว ทางร้านไม่สามารถรับคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นแต่ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์อะไหล่นั้นๆเสียหายจากการผลิตจริงต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังจากการซื้อหรือหลังจากการได้รับสินค้าหรือหลังการใช้งานหลังคลอด (กรณีซื้อก่อนคลอดและประกันเริ่มหลังคลอด) ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบเป็นเรียบร้อยแล้ว ทางร้านยินดีเปลี่ยน เคลมสินค้าชิ้นใหม่ให้
  เพื่อสุขอนามัยที่ดีและเพื่อประสิทธิที่ดีภาพของอุปกรณ์ปั๊มนม ควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ปั๊มนมทุกครั้งหลังการใช้งาน อะไหล่กันย้อนและวาล์วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแรงปั๊มเมื่อแห้งและแน่นสนิทเท่านั้น

  Comments are closed.